PAT Kelas 3
7 - 12 Juni 2021

Sesi 1 : 08.00 - 11.00
Sesi 2 : 18.00 - 21.00
SeninSelasaRabuKamisJum'atSabtu
Tema 8
Tes

Tema 9
Tes
Bahasa Arab
Tes
Matematika
Tes
Galileo
Tes
KMD
Tes
Al Islam
Tes
Al Qur'an
Tes
Bahasa Jawa
Tes
Bahasa Inggris
Tes
TIK
Link
Kelas 3 Pekan 1
31 Mei - 4 Juni 2021
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Tematik
Konten | Penilaian
LiburAl Islam
Konten | Penilaian
Bahasa Inggris
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Bahasa Jawa
Konten | Penilaian
LiburTematik
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
by Zoom
Konten | Penilaian
Kelas 3 Pekan 4
24 - 28 Mei 2021
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Tematik
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
LiburMatematika
Konten | Penilaian
Tematik
by Zoom
Konten | Penilaian
Alquran
Konten | Penilaian
Bahasa Arab
Konten | Penilaian
LiburGalileo
Konten | Penilaian
Komputer
Konten | Penilaian
Kelas 3 Pekan 1
2 - 7 Mei 2021
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Tematik
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
PJOK
Konten | Penilaian
Bahasa Arab
Konten | Penilaian
Galileo
Konten | Penilaian
Tahfidh
Konten | Penilaian
Al Islam
by Zoom
Konten | Penilaian
Kelas 3 Pekan 4
26 - 30 April 2021
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Tematik
by Zoom
Konten | Penilaian
Tematik
by Zoom
Konten | Penilaian
Kemuhammadiyahan
Konten | Penilaian
Komputer
Konten | Penilaian
Bahasa Inggris
Konten | Penilaian
Bahasa Jawa
Konten | Penilaian
Alquran
Konten | Penilaian
Kelas 3 Pekan 1
5 - 9 April 2021
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Tematik
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Galileo
Konten | Penilaian
Matematika
by Zoom
Konten | Penilaian
Tematik
by Zoom
Konten | Penilaian
Alquran
Konten | Penilaian
Bahasa Arab
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Al Islam
Konten | Penilaian
Bahasa Jawa
Konten | Penilaian
Istirahat
PJOK
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Bahasa Inggris
by Zoom
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Tahfidh
Konten | Penilaian
Kelas 3 Pekan 5
29 Maret - 2 April 2021
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Feedback

Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Tematik
by Zoom
Konten | Penilaian
Bahasa Jawa
by Zoom
Konten | Penilaian
Libur
Kemuhammadiyahan
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Komputer
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Libur
Istirahat
Alquran
by Zoom
Konten | Penilaian
Al Islam
Konten | Penilaian
Tahfidh
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Libur
Kelas 3 PTS
21 - 27 Maret 2021
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtu
Tema 5
Tes
Tema 6
Tes
Matematika
Tes
Bahasa Arab
Tes
Bahasa Jawa
Tes
Alquran
Praktek
Al Islam
Tes
Bahasa Inggris
Tes
Galileo
Tes
Kemuhammadiyahan
Tes
TIK
Praktek
-
Kelas 3 Pekan 3
15 - 19 Maret 2021
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
by Zoom
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
PJOK
Konten | Penilaian
Tematik
by Zoom
Konten | Penilaian
Kemuhammadiyahan
Konten1 | Konten2 | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Al Islam
by Zoom
Konten | Penilaian
Istirahat
Al Islam
Konten | Penilaian
Bahasa Arab
Konten | Penilaian
Bahasa Inggris
Konten | Penilaian
Tahfidh
Konten | Penilaian
PD
Konten | Penilaian
Kelas 3 Pekan 2
8 - 12 Maret 2021
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Galileo
Konten | Penilaia
LiburTematik
Konten | Penilaian
Alquran
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Tematik
by Zoom
Konten | Penilaian
LiburAl Islam
Konten | Penilaian
Istirahat
Bahasa Jawa
Konten | Penilaian
Komputer
by Zoom
Konten | Penilaian
Bahasa Inggris
Konten | Penilaian
LiburTahfidh
Konten | Penilaian
Kelas 3 Pekan 1
1 - 5 Maret 2021
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Komputer
Konten | Penilaian
Kemuhammadiyahan
Konten 1 | Konten 2 | Penilaian
Tematik
by Zoom
Konten | Penilaian
Alquran
by Zoom
Konten | Penilaian
Bahasa Jawa
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Istirahat
PJOK
by Zoom
Konten | Penilaian
Bahasa Arab
Konten | Penilaian
A Islam
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Tahfidh
Konten | Penilaian
Kelas 3 Pekan 4
22 - 26 Februari 2021
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Galileo
by Zoom
Konten | Penilaian
Matematika
Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Alquran
Konten | Penilaian
Tematik
by Zoom
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Bahasa Jawa
by Zoom
Konten | Penilaian
Al Islam
Konten | Penilaian
Istirahat
Komputer
Konten | Penilaian
Bahasa Arab
Konten | Penilaian
Bahasa Inggis
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Tahfidh
Konten | Penilaian
Kelas 3 Pekan 3
15 - 19 Februari 2021
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
by Zoom
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Bahasa Inggris
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Alquran
Konten | Penilaian
Bahasa Jawa
Konten | Penilaian
Tahfidh
Konten | Penilaian
Istirahat
PJOK
Konten | Penilaian
Bahasa Arab
Konten | Penilaian
Al Islam
Konten | Penilaian
Tematik
by Zoom
Konten | Penilaian
PD
Konten | Penilaian
Kelas 3 Pekan 2
8 - 12 Februari 2021
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Libur Tahun Baru Imlek
Bahasa Ingris
Penilaian
Tematik
by Zoom
Konten | Penilaian
Bahasa Jawa
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Libur Tahun Baru Imlek
Istirahat
Alquran
Konten | Penilaian
Bahasa Arab
Konten | Penilaian
Komputer
by Zoom
Konten | Penilaian
Al Islam
by Zoom
Konten | Penilaian
Libur Tahun Baru Imlek
Kelas 3 Pekan 1
1 - 5 Februari 2021
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Galileo
Konten | Penilaian
Matematika
by Zoom
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Kemuhammadiyahan
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Tematik
by Zoom
Konten | Penilaian
Alquran
Konten | Penilaian
Al Islam
Konten | Penilaian
Istirahat
PJOK
Konten | Penilaian
Bahasa Arab
by Zoom
Konten | Penilaian
Bahasa Inggris
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Tahfidh
Konten | Penilaian
Kelas 3 Pekan 4
25 - 29 Januari 2021
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Penilaian

Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Tematik
by Zoom
Materi | Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Komputer
Konten | Penilaian
Kemuhammadiyahan
by Zoom
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Galileo
Konten | Penilaian
Bahasa Jawa
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Istirahat
PJOK
Konten | Penilaian
Alquran
by Zoom
Materi | Penilaian
Al Islam
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Tahfidh
Konten | Penilaian
Kelas 3 Pekan 3
18 - 22 Januari 2021
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten

Kemuhammadiyahan
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Tematik
by Zoom
Materi | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Galileo
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Bahasa Arab
Konten | Penilaian
Istirahat
Alquran
Konten | Penilaian
Bahasa Ingris
by Zoom
|
PJOK
Konten | Penilaian
Al Islam
Zoom
Materi | Penilaian
Komputer
Konten | Penilaian
Kelas 3 Pekan 2
11-15 Januari 2021
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Kemuhammadiyahan
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Al Islam
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
by Zoom
Materi | Penilaian
Bahasa Jawa
by Zoom
Materi | Penilaian
Bahasa Arab
Konten | Penilaian
PD
Konten | Penilaian
Istirahat
Alquran
Konten | Penilaian
Tahfidh
Konten | Penilaian
Komputer
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Tematik
by Zoom
Materi | Penilaian
Kelas 3 Pekan 1
4-8 Januari 2021
SeninSelasaRabuKamisJumat
Welcome (Online) PartyMatematika
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Galileo
by Zoom
Materi | Penilaian
Welcome (Online) PartyBahasa Inggris
Konten | Penilaian
PJOK
by Zoom
Materi | Penilaian
Bahasa Jawa
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Istirahat
Welcome (Online) PartyTematik
by Zoom
Materi | Penilaian
Al Islam
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Alquran
Konten | Penilaian
PAS 1 Kelas 3
30 November - 5 Desember 2020

Sesi 1 : 08.00 - 11.00
Sesi 2 : 18.00 - 21.00
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtu
Tema 3
Tes
Tema 4
Tes
Bahasa Jawa
Tes
Galileo
Tes
Matematika
Tes
Kemuhammadiyahan
Tes
Al Islam
Tes
Bahasa Arab
Tes
TIK
Tutorial | Tugas | Langkah Kerja
Bahasa Ingris
Tes
Alquran
Praktik
Kelas 3 Periode 5 Pekan 1
23-27 November 2020
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Matematika
Konten | Penilaian
Bahasa Jawa
Konten | Penilaian
Tematik
by Zoom
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Komputer
Konten | Penilaian
Bahasa Arab
Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
PJOK
Konten | Penilaian
Al Islam
Konten | Penilaian
Galileo
Konten | Penilaian
Istirahat
Alquran
Konten | Penilaian
Tahfidh
Konten | Penilaian
Bahasa Inggris
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Alquran
Konten | Penilaian
Kelas 3 Periode 4 Pekan 3
16-20 November 2020
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Matematika
Konten | Penilaian
Kemuhammadiyahan
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
by Zoom
Materi | Penilaian
Tematik
by Zoom
Materi | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Komputer
Konten | Penilaian
Galileo
Konten | Penilaian
Al Islam
Konten | Penilaian
Istirahat
Bahasa Inggris
by Zoom
Konten | Penilaian
Alquran
Materi | Penilaian
PJOK
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Alquran
Konten | Penilaian
Kelas 3 Periode 4 Pekan 2
9-13 November 2020
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Matematika
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Bahasa Jawa
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Alquran
Materi | Penilaian
Al Islam
Konten | Penilaian
Bahasa Arab
by Zoom
Materi | Penilaian
PD
Konten | Penilaian
Istirahat
Kemuhammadiyahan
by Zoom
Konten | Penilaian
Tahfidh
Konten | Penilaian
Komputer
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Tematik
by Zoom
Materi | Penilaian
Kelas 3 Periode 4 Pekan 1
2-6 November 2020
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Matematika
Konten | Penilaian
PJOK
Konten | Penilaian
Tematik
by Zoom
Materi | Penilaian
Matematika
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Al Islam
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Bahasa Jawa
Konten | Penilaian
Bahasa Arab
Konten | Penilaian
Galileo
Zoom
Materi | Penilaian
Istirahat
Alquran
Konten | Penilaian
Tahfidh
Konten | Penilaian
Bahasa Inggris
Materi | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Alquran
Konten | Penilaian
Kelas 3 Pekan 15
26-30 Oktober 2020
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Materi | Feedback

Matematika
Penilaian
Kemuhammadiyahan
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Libur Hari Besar IslamLibur Hari Besar Islam
Tematik
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Galileo
Konten | Penilaian
Libur Hari Besar IslamLibur Hari Besar Islam
Istirahat
Alquran
Konten | Penilaian
Komputer
by Zoom
Materi
PJOK
Konten | Penilaian
Libur Hari Besar IslamLibur Hari Besar Islam
Kelas 3 Pekan 14
19-23 Oktober 2020
SeninSelasaRabuKamisJumat
Literasi
Konten | Feedback

Matematika
Konten | Penilaian
Tematik
by Zoom
Materi | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Matematika
by Zoom
Materi | Penilaian
Bahasa Jawa
by Zoom
Materi | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Al Islam
Konten | Penilaian
Alquran
Konten | Penilaian
TIK
Konten | Penilaian
PD
Konten | Penilaian
Istirahat
Kemuhammadiyahan
Konten | Penilaian
Tahfidh
Konten | Penilaian
Bahasa Arab
Konten | Penilaian
Tematik
Konten | Penilaian
Tematik
Konten| Penilaian